Nassau Door A/S har fremgang

Poor Best  

Ringe, den 14. juni 2017
Pressemeddelelse:

Nassau Door A/S har fremgang igen

Koncernen Nassau Door A/S har i 2016 forsat den positive udvikling fra året før, og forventer dette kan opretholdes også i fremtiden.

Nassau Door A/S med hovedsæde i Ringe kan se tilbage på et tilfredsstillende år med overskud i koncernens virksomheder.

Koncernen med speciale i industri- og garageporte, blev sidste år solgt af Micro Matic og lagde i den forbindelse regnskabsåret om til at følge kalenderåret. Regnskabstallene dækker således 8 måneder, hvor resultatet af den primære drift blev på 12,5 mio. kr. (8 måneder) mod et overskud på 8,0 mio. kr. (12 måneder) året forinden.

- Vi er inde i en god udvikling i Nassau Door A/S, hvor alle Nassau selskaber deltager med positiv udvikling og resultater. Vi tilbyder vores egne produkter og udfører service på alle mærker og typer af industrielle porte, og netop udvikling i servicedelen lover godt for fremtiden, siger adm. direktør i Nassau Door A/S, Jens Flesner.

Direktøren peger på, at den effektive fremstilling af porte kombineret med professionelle tilgang til service fungerer godt og at kunder i ind- og udland er glade for den høje kvalitet som Nassau Door er kendt for gennem mere end 45 år.

- Der arbejdes mere effektivt i dag, vi har et meget moderne system til at understøtte vores forretning, vores satsninger på digitale arbejdsformer, herunder afsætning af garageporte på webshop giver os tro på, at vi vil klare os godt også fremover. Jeg er desuden meget glad for at vi har kunnet nedbringe vores arbejdsulykker til nærmest nul, fortsætter Jens Flesner.

For det kommende regnskabsår forventer Nassau Door A/S et resultat af den primære drift der forsat udvikler sig positivt.

 

Kort om Nassau Door A/S:
Nassau Door A/S er blandt Europas førende producenter af porte til industri og private. Vores program tilbyder blandt andet ledhejseporte, hurtigporte og totalløsninger inden for servicering af industrielle porte og relaterede produkter til det professionelle marked. Til det private marked producerer vi ligeledes kundetilpassede garageporte der også kan købes på webshop. Nassau Door A/S beskæftiger i alt ca. 350 medarbejdere. Koncernen tæller vores hovedsæde i Ringe samt datterselskaber i Tyskland, Norge, Holland, Belgien og Polen. Se mere på www.nassau.dk.


Nøgletal:

For Nassau Door A/S kan følgende hoved- og nøgletal fremhæves for regnskabsåret 2016 (fra 1. maj 2016 til 31. december 2016):

 

 

Mio. DKK

 

2012/13

 

2013/14

 

2014/15

 

2015/16

 

2016

 

 

 

 

 

(8 mdr)

HOVEDTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

12,6

42,8

25,4

44,7

32,0

Resultat af primær drift

-20,4

6,0

-14,4

8,0

12,5

Resultat før skat

-10,6

7,8

-14,1

10,5

13,0

Årets resultat

-5,2

7,2

-10,5

8,9

10,8

 

 

 

 

 

 

Investering i materielle anlægsaktiver

4,4

2,9

3,7

3,7

1,8

Aktiver ultimo

176,2

171,4

153,5

152,2

129,7

Egenkapital ultimo

53,6

60,4

47,0

55,5

66,4

Gennemsnitligt antal heltidsansatte

174

165

171

164

157

 

 

 

 

 

 

NØGLETAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkastningsgrad

-11,6%

3,5%

-9,4%

5,2%

9,6%

Soliditetsgrad

30,4

33,5

30,6%

36,5%

51,5%

Forrentning af egenkapital

-9,2%

13,0%

-20,1%

17,4%

17,8%


 

 

 

 

 

 

For yderligere information, venligst kontakt:
Jens Flesner, adm. direktør, Nassau Door A/S, tlf.: 23 62 56 94