UPS godkendt og certificeret

Poor Best  

Elbetjening med batteri back-up  (UPS)

Med stor glæde kan NASSAU meddele at vores batteribackupløsning til styringstypen NCU310UPS til NASSAU ledhejseporte er blevet certificeret og godkendt i henhold til de skærpede krav til gældende standard EN 12101-10 vedrørende brandventilation.

I miljøer med skærpede krav til erstatningsluft og brandsikring anbefaler vi denne type elbetjeningsløsning, som er integreret med en batteri-backup (UPS). UPS er et nødstrømsanlæg med et konstant opladet batteri, som tager over, hvis elforsyningen svigter. Der medfølger som standard ligeledes brandsikre kabler med i løsningen, som øger sikkerheden yderligere.

Tilslutning af UPS

Vores batteribackup tilsluttes automatisk bygningens brandsikringssystem, hvorfra den i tilfælde af røgudvikling og brand sender impulser til portens elbetjening, hvorefter den aktiveres. Porten vil automatisk åbne til det øvre endestop i tilfælde af brand  eller røgudvikling uanset om der er opstået strømsvigt til portstyringen. Batteriet oplades efter behov, og ved normal drift er det inaktiv. Løsningen kan dog kun bruges i kombination med elbetjening fra NASSAU. Med UPS og brandsikre kabler sikres at brandsikkerheden er i top.

Det er en fornøjelse at vi nu kan dokumentere, at vores produkter er godkendt og certificeret i henhold til den gældende standard. Ønsker du at læse yderligere information henviser vi til produktbladet nedenfor, hvor du ligeledes kan se vores certifikat.

NASSAU UPS Certifikat