Virksomhedsprofil

NASSAU ledhejseport

NASSAU Door A/S har siden starten i 1970 markeret sig som en virksomhed i stærk vækst og er i dag blandt Europas førende producenter af Industriporte og Garageporte.

Repræsenteret verden over

NASSAU’s tilstedeværelse rækker langt ud over landets grænser. Med hovedkontor i Danmark og egne datterselskaber i Tyskland, Norge, Holland, Belgien og Polen samt et stort netværk af forhandlere i andre lande, er NASSAU stærkt repræsenteret i Europa, Mellemøsten og dele af Asien.

Det funktionelle portdesign passer perfekt sammen med forskellige arkitektoniske stilarter, og det er NASSAU’s mål at blive arkitektens foretrukne samarbejdspartner, både når det gælder nyt og udfordrende byggeri, samt renovering af eksisterende. Via kompetent rådgivning sikres kunden support gennem hele værdikæden – fra første henvendelse til installation, servicering og råd om fortsat vedligeholdelse. NASSAU har en omfattende stab af konsulenter, specialuddannede montører og en velfungerende serviceorganisation, som alle er med til at sikre et højt niveau, både hvad angår produktets funktionalitet, vedligeholdelse og holdbarhed.

NASSAU udvikler ikke kun Industriporte og Garageporte, men også gode kunderelationer. Gennem et løbende samarbejde sikres det, at kunden får en positiv oplevelse gennem hele forløbet – fra konsulentens indledende rådgivning henover levering og montering af porten til løbende service og vedligeholdelse.

Professionel port partner

Som udbyder af industrielle ledhejseporte arbejder NASSAU primært på Business-to-Business markedet. Salget sker typisk direkte til slutbrugeren, eller alternativt via entreprenører eller rådgivere (ingeniører/arkitekter). Alt afhængig af branchen, varierer kravene til porten naturligvis. Via et fleksibelt produktprogram kan NASSAU levere skræddersyede portløsninger til så forskellige slutkunder som landbrug, logistik og transportcentre, fødevareproducenter, brandstationer, bilforhandlere, industrivirksomheder og værksteder, samt til private kunder der efterspørger en højkvalitetsport i et attraktivt design.

NASSAU’s produktprogram dækker over en bred vifte af automatiske og manuelt betjente porte - alle i den velkendte NASSAU-kvalitet og tilpasset kundens individuelle krav til funktionalitet, klimaforhold, størrelse og design.

Har kunden ønsker uden for standardprogrammet træder NASSAU’s tekniske afdeling til og udarbejder forslag til at løse opgaven.

Læs mere om NASSAU's portprogram...

Fleksibelt servicekoncept

Udover et bredt produktprogram kan NASSAU også tilbyde et fleksibelt servicekoncept. I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af portene og supplerende produkter, anbefaler NASSAU, at alle kunder tegner en NASSAU Serviceaftale. Den indeholder bl.a. sikkerhedstjek, forebyggende vedligeholdelse og 24-timers servicetilkald i forbindelse med fejludbedring. En NASSAU Serviceaftale giver kunden sikkerhed for en optimal funktionsdygtig port med lang levetid. I flere europæiske lande er det et lovkrav, at en port som minimum skal have ét årligt servicetjek, og et sådant tjek er automatisk dækket, ved at tegne en serviceaftale hos NASSAU.

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse, og i et tæt samarbejde med kunden, opbygges stor viden om kundens installationer. Dermed kan NASSAU’s serviceafdeling yde en fleksibel og hurtig support i forbindelse med opståede skader.

Læs mere om NASSAU Service...

Portene fremstilles på NASSAU's produktionsanlæg beliggende i Danmark. Produktionsanlægget som er et af Europas mest moderne er placeret i Ringe, hvor portdele, paneler og specialløsninger produceres.

NASSAU’s moderne produktionsanlæg giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet, som giver NASSAU mulighed for at tilbyde individuelle løsninger i ensartet høj kvalitet.

Ydermere sikrer det fleksible produktionsanlæg, at fokusområderne design, leveringstid og kvalitet altid er i overensstemmelse med markedets krav.